Перейти до вмісту

Аспірантура і докторантура – форми підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації. Відкривається при вищих навчальних закладах третього або четвертого рівнів акредитації і прирівняних до них закладах післядипломної освіти, у наукових установах, які мають висококваліфіковані науково-педагогічні та наукові кадри, сучасну науково-дослідну, експериментальну та матеріальну базу.

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста). До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для вступу документи згідно з правилами прийому до Університету. Приймальна комісія може відмовити особі в допуску до проходження вступних випробувань до аспірантури виключно у зв’язку з неподанням в установлений строк документів, визначених правилами прийому.

Наші спеціальності

 
104 Фізика та астрономія
Підготовка за напрямами:

Фізика твердого тіла

Динаміка систем наночастинок

Нанофізика і техніка

Фізика невпорядкованих систем

Фізика конденсованого стану

Фізика магнітних явищ

111 Математика
Підготовка за напрямами:

Диференціальні рівняння

Метаматична фізика

Теорія ймовірностей і математична статистика

Математичний аналіз

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow