Перейти до вмісту

Гуртки

Чим займаються учасники гуртка:
Гурток створений для зацікавлених у дослідженні Всесвіту, а саме у: Data Science та Big Data, наукових публікаціях та процесі їх створення; астрофізиці або астрономії, та інших наукових галузях.
Керівник: Штофель О.О.
Наказ створення: №НОН/17/2022 від 18.01.2022

Чим займаються учасники гуртка:
Розв’язання задач підвищеної складності з математичного аналізу. Поглиблене вивчення основних розділів математичного аналізу (згідно програми ФМФ).
Керівник: Пелехата О.Б.
Наказ створення: №1/168 від 07.05.2020

Чим займаються учасники гуртка:
Готуються до виступів на математичних олімпіадах. Поглиблено розглядають теми, які вивчають студенти 1 курсу з математичних дисциплін, а також додаткові розділи математики, не включені в стандартну програму. Учасники гуртка неодноразово перемагали на різноманітних математичних олімпіадах всеукраїнського та міжнародного рівнів.
Керівник: Сиротенко А.В.
Наказ створення: №1/173 від 08.05.2020

Чим займаються учасники гуртка:
Готуються до участі в університетських, всеукраїнських та міжнародних олімпіадах та математичних змаганнях і конкурсах. Учасники знайомляться із методами і підходами до розв’язування олімпіадних задач, заглиблюються у цікаві аспекти різних розділів математики, зокрема, теорію ймовірностей, функціональний аналіз тощо, а також отримують можливість ознайомитися з задачами студентських математичних олімпіад всіх рівнів. Серед постійних учасників гуртка – переможці і призери Всеукраїнської студентської олімпіади з математики серед економічних та технічних ВНЗ.
Керівник: Павленков В. В. 
Наказ створення: №1/167 від 07.05.2020

Чим займаються учасники гуртка:
Заохочення студентів до інженерно – технічної творчості з застосуванням фізичних інновацій. На меті – створення пристроїв зі світловими, звуковими, електричними  ефектами і інше. Вітаємо бажання отримати поради і підтримку в створенні своїми руками інженерних розробок.
Керівник: Потапенко І.
Наказ створення: №1/116 від 11.03.2020

Чим займаються учасники гуртка:
Діяльність гуртка направлена на інтенсифікацію  формування просторового мислення студента, що призводить до можливості більш ефективного розв’язку нетривіальних задач нарисної геометрії та інженерної графіки. Такий підхід надає можливість готувати студента до майбутньої творчої діяльності в якості науковця, інженера-конструктора та інженера-експлуатаційника на найвищому рівні.
Керівник: Гетьман О. Г.
Наказ створення: № 1/201 від 29.05.2020

Чим займаються учасники гуртка:
Діяльність гуртка направлена на полегшення адаптації студентів до нагальних вимог цифровізації сучасного суспільства за рахунок залучення просторових моделей складних технічних форм на базі розвинутої системи автоматизованого проектування. Створення просторових  моделей складних об’єктів у системі КОМПАС із застосуванням різноманітних операцій дозволяє знайти оптимальний алгоритм розв’язку задачі, що розвиває   творче мислення студента, формує його науковий потенціал, готує до професійної діяльності.
Керівник: Білицька Н.В.
Наказ створення: № 1/203 від 29.05.2020

Чим займаються учасники гуртка:

  • Систематизують та поглиблують знання з нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки;
  • готуються до участі в наукових семінарах, олімпіадах, конференціях тощо;
  • активізують творчі здібності та готуються до проведення самостійної наукової роботи.

Керівник: Гумен О.М.
Наказ створення: № 1/200 від 29.05.2020

Чим займаються учасники гуртка:
Діяльність гуртка спрямована на підвищення рівня технічної творчості майбутніх інженерів. Поставлена мета досягається поглибленним вивченням однієї з фундаментальних дисциплін підготовки фахівців інженерних спеціальностей – нарисної геометрії та її сучасного застосування при моделюванні кривих ліній та поверхонь складних форм засобами комп’ютерної графіки.

Керівник: Коваль Г. М.
Наказ створення: № 1/199 від 29.05.2020

Чим займаються учасники гуртка:
Існує достатня кількість наукових та конструкторських задач, які розв’язати стандартними методами неможливо. Тому виникає необхідність у комплексному підході при вирішенні таких проблем. Такий підхід стимулює студента до вирішення цих задач нестандартними методами,  що в значній мірі стимулює ефективність формування студента як науковця.

Керівник: Гнітецька Г.О.
Наказ створення: № 1/198 від 29.05.2020

Чим займаються учасники гуртка:

  • поглибленим вивченням інженерних і суміжних дисциплін;
    освоєнням комп’ютерного моделювання електронних схем;
  • підготовкою до самостійної інженерної роботи;
  • написанням публікацій для наукових фахових видань, що індексуються наукометричними базами даних.

В роботі гуртка можуть брати участь студенти всіх курсів з різних факультетів, а також абітурієнти.

Керівники: Довженко О.П., Лук’яненко Е.В.
Наказ створення: НОН/304/2022 від 31.10.2022