Перейти до вмісту

Офіційні документи

Правила прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського
Основні положення, етапи вступної кампанії, перелік документів, всі правові елементи, які пов’язані із твоїми можливостями для вступу до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» у 2022 році.

Правила прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2022 році (зі змінами)

Додатки до правил прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2022 році:

 Положення про прийом на навчання для здобуття освітнього рівня магістра та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) освіти у 2022 році (зі змінами)

 Положення про порядок подання та розгляду апеляцій вступників до КПІ ім. Ігоря Сікорського (зі змінами)

 Положення про випускників системи довузівської підготовки КПІ ім. Ігоря Сікорського, які досягли особливих успіхів у навчанні

Перелік конкурсних пропозицій для вступу на бакалаврат результатами НМТ або сертифікатами ЗНО КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2022 році

Перелік конкурсних пропозицій для вступу до магістратури КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2022 році

Перелік конкурсних пропозицій для вступу на бакалаврат за дипломом молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра або молодшого бакалавра КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2022 році

Вартість навчання у 2022/2023 навчальному році

Максимальні обсяги державного замовлення

Максимальні обсяги державного замовлення освітнього ступеня бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра або освітнього ступеня молодшого бакалавра

Обсяги державного замовлення освітнього ступеня магістра, денна та заочна форма здобуття освіти

Програма індивідуальної усної співбесіди

Порядок проведення індивідуальної усної співбесіди для здобуття ступеня бакалавра

Алгоритм проведення індивідуальної усної співбесіди для здобуття ступеня бакалавра в дистанційному форматі

Антикорупційні заходи

Більше документів