Перейти до вмісту

Наші спеціальності

 
104 Фізика та астрономія
104 Фізика та астрономія
PlayPlay

Освітня програма:
Комп’ютерне моделювання фізичних процесів
Випускова кафедра
Кафедра загальної фізики та моделювання фізичних процесів
Мета освітньої програми
Підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних створювати сучасні наукові знання та інноваційні технології, здатних до організації та проведення дослідних робіт, а також здатних розв’язувати складні задачі і проблеми з фізики та астрономії і їх застосувань, що пов’язані з використанням різних фізичних моделей на засадах концепції сталого розвитку суспільства та забезпечення гідного місця України в світовому співтоваристві у різних сферах науки та техніки.

Приклади працевлаштування:

- Викладач фізики та програмування
- Науковий та інженерний співробітник в науково-дослідницьких інститутах
- Фахівець в IT сфері
- Вчитель природничих наук
- Системний адміністратор
Фiнансовi бонуси для студентів кафедри
пiдвищена стипендiя (+20%);
премії переможцям олімпіад.
Телеграм-канал про спеціальність

111 Математика
111 Математика
PlayPlay

Випускова кафедра
Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей
Освітня програма
Страхова та фінансова математика
Мета освітньої програми
Підготовка висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців освітнього ступеня бакалавр, здатних розв’язувати теоретичні задачі та практичні проблеми в галузі математики та статистики, розвивати математичні теорії, будувати та аналізувати математичні моделі в різних галузях науки, зокрема: в економіці, страхуванні та фінансах, поглиблювати і поширювати наукові знання у сфері математики шляхом інтернаціоналізації та інтеграції освіти, наукових досліджень та інноваційної діяльності.

Приклади працевлаштування:
- науковий співробітник / викладач математики в державних та комерційних структурах;
- актуарій страхових компаній;
- фінансовий аналітик / консультант;
- ризик-менеджер.
Більш детально в відео
Фiнансовi бонуси для студентів кафедри
пiдвищена стипендiя (+20%);
премії переможцям олімпіад.

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow