Перейти до вмісту

Загальноуніверситетський День відкритих дверей КПІАбітFest

Запрошуємо на загальноуніверситетський День відкритих дверей КПІАбітFest 08 квітня об 11:00!

Дізнаєтесь:

• особливості вступної кампанії 2023 року;
• профорієнтаційний ресурс для вступників та школярів prof.kpi.ua;
• наносупутники КПІ ім. Ігоря Сікорського;
• роль інженера в сучасній медицині.

Наші спеціальності

 
104 Фізика та астрономія
104 Фізика та астрономія
PlayPlay

Освітня програма:
Комп’ютерне моделювання фізичних процесів
Випускова кафедра
Кафедра загальної фізики та моделювання фізичних процесів
Мета освітньої програми
Підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних створювати сучасні наукові знання та інноваційні технології, здатних до організації та проведення дослідних робіт, а також здатних розв’язувати складні задачі і проблеми з фізики та астрономії і їх застосувань, що пов’язані з використанням різних фізичних моделей на засадах концепції сталого розвитку суспільства та забезпечення гідного місця України в світовому співтоваристві у різних сферах науки та техніки.

Приклади працевлаштування:

- Викладач фізики та програмування
- Науковий та інженерний співробітник в науково-дослідницьких інститутах
- Фахівець в IT сфері
- Вчитель природничих наук
- Системний адміністратор
Фiнансовi бонуси для студентів кафедри
пiдвищена стипендiя (+20%);
премії переможцям олімпіад.
Телеграм-канал про спеціальність

111 Математика
111 Математика
PlayPlay

Випускова кафедра
Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей
Освітня програма
Страхова та фінансова математика
Мета освітньої програми
Підготовка висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців освітнього ступеня бакалавр, здатних розв’язувати теоретичні задачі та практичні проблеми в галузі математики та статистики, розвивати математичні теорії, будувати та аналізувати математичні моделі в різних галузях науки, зокрема: в економіці, страхуванні та фінансах, поглиблювати і поширювати наукові знання у сфері математики шляхом інтернаціоналізації та інтеграції освіти, наукових досліджень та інноваційної діяльності.

Приклади працевлаштування:
- науковий співробітник / викладач математики в державних та комерційних структурах;
- актуарій страхових компаній;
- фінансовий аналітик / консультант;
- ризик-менеджер.
Більш детально в відео
Фiнансовi бонуси для студентів кафедри
пiдвищена стипендiя (+20%);
премії переможцям олімпіад.

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Ключові дати

3 квітня - 3 травня
Реєстрація для участі у національному мультипредметному тесті (НМТ)
5 червня - 23 червня
Національний мультипредметний тест

Основна сесія

1 липня
Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів
3 липня – 10 липня 18:00
до 25 липня за кошти фізичних та/або юридичних осіб
Реєстрація заяв на участь у співбесідах та творчих конкурсах
7 липня – 18 липня
до 31 липня за кошти фізичних та/або юридичних осіб
Строки проведення співбесід та творчих конкурсів
19 липня - 31 липня
Реєстрація заяв вступників
не пізніше 5 серпня
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення
5 серпня - 8 серпня 18:00
Виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення

(подання документів)

не раніше 9 серпня
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб
не пізніше 10 серпня
Зарахування вступників за державним замовленням
9 серпня - 16 серпня 17:00
Виконання вступниками вимог до зарахування на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб

(подання документів)

не пізніше 17 серпня
Зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб

(подання документів)

Конкурсний бал

Для вступу на бюджет конкурсний бал – не менше 130 балів.
Для вступу по контракту  100 балів ,  а також можливий вступ лише за мотиваційним листом.
Мотиваційний лист необхідно подавати незалежно від того, на бюджет чи за контрактом поступає абітурієнт . Детально про мотивайційний лист за посиланням 

Сертифікати

У 2023 році для вступу використовують результати національного мультипредметного тесту (НМТ) з української мови, математики (обов’язково) та фізики або іноземної мови (англійської, німецької, французької, іспанської), або хімії, або біології чи історії України (третій предмет за вибором вступника). Також можна скористатись результатами НМТ 2022 року (виключно повністю весь тест, міксувати результати НМТ-2022 та НМТ-2023 не можна) або результатами зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 2020-2021 років у будь-яких комбінаціях конкурсних предметів, які були закріплені у Правилах прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського 2020-2021 роках. Замість результату НМТ можна використати результат ЗНО з того самого конкурсного предмету, якщо різниця у балах не перевищує 15 балів.

Контакти відбіркової комісії ФМФ

Адреса

аудиторія 420, корпус 7,
Берестейський проспект, 37
Київ, 03056

Телефон

+38(044) 204-82-51

Email

fmf1@ukr.net