Перейти до вмісту

Наші спеціальності

Якщо ти хочеш продовжити навчання після одержання диплому «бакалавра», то ти можеш вступити до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» на наступний рівень освіти. Ти будеш здобувати наступний рівень вищої освіти – рівень магістра. Навчання на магістратурі триває 1 рік 4 місяці або 1 рік 9 місяців залежно від обраної програми для навчання — освітньо-професійної або освітньо-наукової. Освітньо-професійна програма підготовки — це підготовка магістрів певної галузі знань для подальшої професійної роботи, освітньо-наукова програма підготовки розрахована на подальшу наукову роботу випускника магістратури.

Інформація про вступ до магістратури на сайті Приймальної комісії НТУУ “КПІ ім. Ігоря Сікорського”

 
104 Фізика та астрономія
104 Фізика та астрономія

Випускова кафедра
Кафедра загальної фізики та моделювання фізичних процесів
Освітні програми:
Освітньо-професійна програма Комп’ютерне моделювання фізичних процесів (1 рік 4 місяці)

Освітньо-наукова програма Комп’ютерне моделювання фізичних процесів (1 рік 9 місяців)
Мета освітньої програми:
Підготовка професіоналів у галузі комп'ютерного моделювання фізичних процесів, здатних розв’язувати складні, в тому числі інноваційні, спеціалізовані комплексні задачі розроблення нових та модернізації і експлуатації існуючих систем автоматизованого керування технологічними процесами, здійснювати організаційну діяльність, виконувати дослідження, результати яких мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення із застосуванням сучасних програмнотехнічних засобів та інформаційних технологій; та, шляхом гармонійного поєднання фундаментальних знань та наукових інструментів з підготовкою у гуманітарній сфері, спроможних успішно конкурувати на ринку праці в умовах сталого інноваційного науково-технічного розвитку суспільства.

Умови вступу 2024(бюджет / контракт)
Для вступу на спеціальність 104 Фізика та астрономія за державним замовленням потрібно скласти фахове вступне випробування, а за кошти фізичних та/або юридичних осіб — подати до розгляду мотиваційний лист.

111 Математика
111 Математика

Умови вступу 2023 (бюджет / контракт)
Для вступу на спеціальність 111 Математика за державним замовленням потрібно скласти фахове вступне випробування, а за кошти фізичних та/або юридичних осіб — подати до розгляду мотиваційний лист.

Мінімальний конкурсний бал: на бюджет – 125; на контракт – 100

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Ключові дати

07 травня – 18: 00 29 травня (основна сесія)
Реєстрація заяв на участь в єдиному вступному іспиті (ЄВІ) та єдиному фаховому вступному випробуванні (ЄФВВ)
01 липня – 18: 00 дня, що передує останньому дню завершення проведення відповідних вступних випробувань (згідно з розкладом, затвердженим головою відповідної атестаційної комісії)
Терміни реєстрації заяв для участі у фаховому іспиті*
24 червня – 15 липня; (за графіком, затвердженим
Міністерством освіти і науки України)
Вступні випробування - основна сесія ЄВІ, ЄФВВ (для спеціальностей галузей знань 05, 06, 07, 08, 12, 28)
17 – 28 липня ** (згідно з розкладом, затвердженим головою відповідної атестаційної комісії)
Фахові*
вступні випробування
01 серпня – 22 серпня 1800
Реєстрація заяв вступників для участі у конкурсному відборі
не пізніше 24 серпня
Термін оприлюднення рейтингового списку
вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення
не пізніше 18:00 26 серпня
Виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення
не пізніше 17: 00 30 серпня – І етап;
не пізніше 17: 00 01 вересня – ІІ етап***
Оприлюднення списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб
27 серпня
Терміни зарахування вступників: за державним замовленням
не пізніше 31 серпня – І етап;
не пізніше 02 вересня – ІІ етап ***.
Зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб
не пізніше 31 серпня – І етап;
не пізніше 02 вересня – ІІ етап ***.
Зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб

*в тому числі, для осіб, які згідно з Порядком прийому, мають право складати фаховий іспит замість ЄФВВ та співбесіду з іноземної мови замість ЄВІ;
**фаховий іспит для осіб, які беруть участь у конкурсному відборі виключно на місця за кошти фізичних та / або юридичних осіб, проводиться з
01 серпня до 18:00 16 серпня (згідно з розкладом, затвердженим головою відповідної атестаційної комісії);
*** в разі наявності вакантних місць, за рішенням Приймальної комісії, терміни можуть бути подовжені.

Контакти відбіркової комісії ФМФ

Адреса

03056, м. Київ, Берестейський проспект, 37, корпус 7, 4 поверх

Телефон

+38(066) 413-25-71
+38(044) 204-90-52