Перейти до вмісту

Запрошуємо отримати перший (бакалаврський) рівень вищої освіти за спеціальністю 111 Математика!

Освітня програма: Страхова та фінансова математика.

Мета освітньої програми: підготовка висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців освітнього ступеня бакалавр, здатних розв’язувати теоретичні задачі та практичні проблеми в галузі математики та статистики, розвивати математичні теорії, будувати та аналізувати математичні моделі в різних галузях науки, зокрема: в економіці, страхуванні та фінансах, поглиблювати і поширювати наукові знання у сфері математики шляхом інтернаціоналізації та інтеграції освіти, наукових досліджень та інноваційної діяльності.