Перейти до вмісту

Запрошуємо отримати перший (бакалаврський) рівень вищої освіти за спеціальністю 104 – Фізика та астрономія!

Освітня програма: Комп’ютерне моделювання фізичних процесів.

Мета освітньої програми: Підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних створювати сучасні наукові знання та інноваційні технології, здатних до організації та проведення дослідних робіт, а також здатних розв’язувати складні задачі і проблеми з фізики та астрономії і їх застосувань, що пов’язані з використанням різних фізичних моделей на засадах концепції сталого розвитку суспільства та забезпечення гідного місця України в світовому співтоваристві у різних сферах науки та техніки.

Згідно Державного класифікатора професій ДК 003:2010 випускники можуть працювати на посадах:
311 – технічних фахівці у галузі фізичних наук та техніки;
3119 – стажист-дослідник;
33 – фахівці в галузі освіти та навчання;
3340 – фахівці спеціалізованої освіти та інші фахівці в галузі освіти та навчання.

104 Фізика та астрономія на каналі.