Укр Eng

XIX Міжнародна молодіжна науково-практична конференція 
«Історія розвитку науки, техніки та освіти»

Київ, 15 квітня 2021 р.

Збірник праць XIX Міжнародної молодіжної науково-практичної конференції  «Історія розвитку науки, техніки та освіти» 

Дев'ята міжнародна науково-практична конференція

«Математика в сучасному технічному університеті»

28–29 грудня 2020 року, Київ

Матеріали конференції
КАФЕДРА НАРИСНОЇ ГЕОМЕТРІЇ, ІНЖЕНЕРНОЇ ТА КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ КПІ ім. Ігоря Сікорського ПРОВОДИТЬ КОНФЕРЕНЦІЮ СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ПРИКЛАДНА ГЕОМЕТРІЯ, ДИЗАЙН ТА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Робота конференції проходить за такими секціями:

1. Геометричне моделювання фізичних явищ та процесів;

2. Моделювання в технічній естетиці та дизайні;

3. Комп’ютерні технології та прикладна геометрія;

4. Науково-педагогічна організація навчального процесу;

5. Виконання патентних досліджень та подача заявок на винаходи;

6. Фізико-математичне моделювання явищ та процесів;

За ініциативою кафедри організовано випуск міжвузівського збірника наукових праць студентів, аспирантів та молодих вчених. Своє бажання публікуватися в збірнику виявили Аграрна академія України, Національна авіаційна академія України, Луцький технічний університет та інші.

Mіжвузівський збірник наукових праць студентів, аспирантів та молодих вчених 

29 квітня 2020 р.  відбулась ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Прикладна геометрія, дизайн, об’єкти інтелектуальної власності та інноваційна діяльність студентів та молодих вчених»