Перейти до вмісту

Запрошуємо отримати другий (магістерський) рівень вищої освіти за спеціальністю 104 – Фізика та астрономія!

Освітня програма: Комп’ютерне моделювання фізичних процесів.

Мета освітньої програми: Підготовка професіоналів у галузі комп’ютерного моделювання фізичних процесів, здатних розв’язувати складні, в тому числі інноваційні, спеціалізовані комплексні задачі розроблення нових та модернізації і експлуатації існуючих систем автоматизованого керування технологічними процесами, здійснювати організаційну діяльність, виконувати дослідження, результати яких мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення із застосуванням сучасних програмнотехнічних засобів та інформаційних технологій; та, шляхом гармонійного поєднання фундаментальних знань та наукових інструментів з підготовкою у гуманітарній сфері, спроможних успішно конкурувати на ринку праці в умовах сталого інноваційного науково-технічного розвитку суспільства.

Архів магістерських дисертацій, захищених на кафедрі.

104 Фізика та астрономія на каналі