Укр Eng


Фізико-математичний факультет посів 5 місце серед топ 10 факультетів
точних наук за версією Forbes у 2021 році


Фізико-математичний факультет створено у 1996 році на базі кафедр фундаментальної підготовки за ініціативою ректора університету академіка Згуровського М.З.

Фізико-математична підготовка, яка є основою формування наукових і інженерних знань, завжди була пріоритетною у Київському політехнічному інституті з першого дня його існування. В різні часи тут працювали та очолювали кафедри фундаментальної підготовки вчені із всесвітньо відомим ім'ям: М.П.Кравчук, І.В.Скрипник, А.А. Смирнов, В.Є.Лошкарьов, Я.Б.Вул, Г.Г. Де-Метц, О.Г. Гольдман, Ф.П.Яремчук, Ш.Г Горделадзе, В.А.Зморович, О.С.Смогоржевський, В.А.Линник, С.Д.Герцрикен, В.Г.Бар'яхтар, В.В.Булдигін, А.М.Самойленко


Базою факультета стали сім кафедр:

Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей  (завідувач  кафедри заслужений працівник освіти України, академік АН ВШ України , професор, доктор фізико-математичних наук О. І. Клесов); ·  Кафедра диференціальних рівнянь (завідувач  кафедри академік АН ВШ України, професор, доктор фізико-математичних наук М. Є. Дудкін); ·  Кафедра математичної фізики (завідувач  кафедри професор, доктор фізико-математичних наук В.М. Горбачук); Кафедра загальної фізики та фізики твердого тіла ( завідувач кафедри  профессор, доктор технічних наук  В. Й. Котовський); Кафедра загальної та теоретичної фізики (завідувач кафедри заслужений діяч науки та техніки України,  академік НАН України, професор,  доктор фізико-математичних України В.М.Локтєв); Кафедра загальної та експериментальної фізики (завідувач кафедри заслужений діяч науки та техніки України, член-кореспондент АПНУ, професор,  доктор фізико-математичних наук Ю.І.Горобець); Кафедра нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки (завідувач кафедри доцент, кандидат педагогічних наук  Г.О. Гнітецька)

Нині до складу факультету входять п'ять кафедр:

Першим деканом факультету був академік НАН України В.Г.Бар'яхтар, з 2007 року факультет очолює заслужений працівник освіти України, академік НАН ВО  України, профессор, доктор технічних наук  В.В.Ванін.

На факультеті працюють всесвітньо відомі вчені: академіки НАН України В.М.Локтєв,  член-кореспондент АПН Ю.І.Горобець, академік АН ВШ України, член Українського, Американського, Бельгійського, Австралійського, Единбурзького, Лондонського математичних товариств, заслужений працівник освіти України Н.О. Вірченко.

До навчальної та наукової піготовки бакалаврів, магістрів та докторів філософії кафедри факультету залучають знаних вчених наукових інститутів Національної Академії наук України, відомих університетів та наукових лабораторій Європи та США. 

Серед викладачів факультету: 35 професорів, докторів наук, 148 доцентів, кандидатів наук.

На факультеті проводиться наукова робота за напрямами:

Положення про організацію навчального процесу в НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського

Спеціальності, за якими факультет готує кадри:

Освітніі рівні:

Освітні програми:

Освітня програма «Страхова та фінансова математика»,
                              «Математичні та комп‘ютерні методи  в моделюванні динамічних систем» 

Освітня програма "Комп’ютерне моделювання фізичних процесів" 

Напрями магістерських досліджень на ФМФ