Укр Eng

Фізико-математичний факультет створено у 1996 році на базі кафедр фундаментальної підготовки за ініціативою ректора університету академіка Згуровського М.З.

Фізико-математична підготовка, яка є основою формування наукових і інженерних знань, завжди була пріоритетною у Київському політехнічному інституті з першого дня його існування. В різні часи тут працювали та очолювали кафедри фундаментальної підготовки вчені із всесвітньо відомим ім'ям: М.П.Кравчук, І.В.Скрипник, А.А. Смирнов, В.Є.Лошкарьов, Я.Б.Вул, Г.Г. Де-Метц, О.Г. Гольдман, Ф.П.Яремчук, Ш.Г Горделадзе, В.А.Зморович, О.С.Смогоржевський, В.А.Линник, С.Д.Герцрикен.

Базою факультета стали кафедри:

Першим деканом факультету був академік НАНУ Бар'яхтар В.Г., з 2007 року факультет очолює професор Ванін В.В.

На факультеті працюють всесвітньо відомі вчені: академіки НАН України В.Г.Бар'яхтар, В.М.Локтєв, А.М.Самойленко, член-кореспондент АПН Ю.І.Горобець, лауреат Державної премії проф.В.В.Булдигін.

Серед викладачів факультету: 35 професорів, докторів наук, 148 доцентів, кандидатів наук.

Положення про організацію навчального процесу в НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського

На факультеті проводиться наукова робота за напрямами:

Спеціальності, за якими факультет готує кадри:

Освітніі рівні:

Спеціальність 111 Математика: 
Освітні програми: Спецільність 104 Фізика та астрономія:  Напрями магістерських досліджень на ФМФ