Укр Eng

Організацією навчання, проживання, медичного обслуговування, громадського і спортивного життя іноземних громадян в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» опікується Центр міжнародної освіти. В структурі Центру міжнародної освіти працює Підготовче відділення для іноземних громадян , яке забезпечує підготовку іноземних громадян до вступу на навчання в університет.

Детальніше 

Список документів, які вступники особисто подають до ЦМО КПІ ім. Ігоря Сікорського у паперовій формі:

Прийом на навчання здійснюється за результатами вступних випробувань на підставі договору, підписаного адміністрацією університету з абітурієнтом або договорів, підписаних вищими учбовими закладами з фізичними та юридичними особами; на підставі міждержавних угод за листами Міністерства освіти і науки України.

Навчання іноземців здійснюється за очною (денною), заочною (дистанційною) формами навчання.

Більш детальну інформацію дивіться по розділам:

на Підготовче відділення;

 - на 1-й курс; 

 - до магістратури; 

- в Аспірантуру & Докторантуру.  

Вартість навчання за контрактом на перший-п'ятий курси формується в квітні-травні кожного року і постійно оновлюється на сайті ЦМО в розділі "Вступ" "Цінова політика" .

  • Прийом іноземних громадян на 1 курс КПІ ім. Ігоря Сікорського здійснюється за умови:

    • наявності повної загальної середньої освіти;
    • успішного проходження вступного випробування (співбесіди);
    • запрошення університету.


    Адреса: 03056, м. Київ-56, вул. Металістів 5-а, корпус 31

Телефон: (+38 044) 453-36-57,
Телефон-факс: (+38 044) 236-10-63
E-mail: cmo-dekanat@kpi.uacmo-nabor@kpi.ua
website: http://istudent.kpi.ua