Укр Eng

Факультет здійснює підготовку за напрямами та спеціальностями:

111 Математика  

Спеціалізації:

Освітня програма за спеціалізаціями «Страхова та фінансова математика»,«Математичні та комп‘ютерні методи  в моделюванні динамічних систем» 

104 Фізика та астрономія 

Спеціалізація: 

Комп’ютерне моделювання фізичних процесів  

_________________________________________
 • За спеціальністю "Фізика та астрономія" проводиться фундаментальна підготовка з основних напрямів сучасної фізики: фізика фазових переходів, фізика твердого тіла, статистична фізика, теоретична фізика, фізика ядра та елементарних частинок

  Навчальні курси:

  • Математичний аналіз
  • Інформатика та програмування
  • Загальна фізика. Молекулярна фізика
  • Теорія ймовірності та математична статистика
  • Диференціальні та нтегральні рівняння
  • Загальна фізика. Електрика та магнетизм
  • Основи електротехніки та радіотехніки
  • Загальна фізика. Оптика
  • Загальна фізика. Фізика атома
  • Фізика ядра та елементарних часток
  • Інженерна графіка
  • Нарисна геометрія
  • Іноземна мова професійного спрямування
  • Філософія
  • Соціологія
  • Правознавство
  • Політологія
  • Фізичне виховання
  • Методи математичної фізики
  • Теоретична фізика. Класична механіка
  • Теоретична фізика. Електродинаміка
  • Теоретична фізика. Квантова механіка
  • Психологія
  • Педагогіка
  • Методика викладання фізики
  • Астрофізика
  • Теоретична фізика. Статистична фізика та термодинаміка
  • Сучасні питання твердого тіла
  • Військова підготовка
 • За спеціальністю "Математика" здійснюється підготовка з основних напрямів сучасної математики: математичний аналіз, математична фізика, диференціальні рівняння, теорія ймовірностей і математична статистика, комп'ютерна геометрія, числові методи.

  Навчальні курси:

  •  Математичний аналіз
  • Лінійна алгебра
  • Дискретна математика
  • Інформатика та програмування
  • Аналітична геометрія
  • Алгебра і теорія чисел
  • Методи математичної фізики
  • Нарисна геометрія
  • Іноземна мова професійного спрямування
  • Філософія
  • Соціологія
  • Правознавство
  • Політологія
  • Безпека життєдіяльності
  • Фізичне виховання
  • Методи викладання математики
  • Функціональний аналіз
  • Диференційні рівняння
  • Інтегральні рівняння
  • Психологія
  • Педагогіка
  • Комплексний аналіз
  • Теорія алгоритмів, математична логіка
  • Диференційна геометрія
  • Теорія ймовірності
  • Чисельні методи
  • Теорія випадкових процесів
  • Загальна фізика
  • Теоретична фізика
  • Військова підготовка