Укр Eng

Випускники кафедри математичного аналізу та теорії ймовірностей користуються високим попитом на ринку праці як в Україні, так і за її межами. Універсальність і грунтовність отриманих знань дають змогу випускникам проявити себе не лише в спеціалізованих сферах, як, наприклад, банківська чи страхова справа, а й в компаніях широкого профілю, в тому числі в сферах транспорту, економіки чи IT.

За останні роки випускники нашої кафедри отримали роботу в таких компаніях і підприємствах, як Quartesian-Europe, Danone Ukraine, Starcom Ukraine, Райффайзен Банк Аваль, ТОВ «Сільпо ФУД», Євроізол, КТ Україна, ТОВ «Енергозберігаючі системи України» тощо. Отримані за період навчання знання дозволяють їм працювати в аналітичних та логістичних департаментах, департаментах планування та прогнозування. Крім того, випускники кафедри математичного аналізу та теорії ймовірностей отримують запрошення до навчання в аспірантурі, як від нашої кафедри, так і від інших українських та закордонних інститутів.

Можливості для випускників

У випускників освітньої програми є можливість працевлаштування актуаріями страхових компаній, фінансовими аналітиками та консультантами, менеджерами у сфері інвестицій, фінансових ризиків, науковими співробітниками та викладачами математики в державних та комерційних організаціях.

Актуарій – це експерт з математики страхування, спеціаліст у теорії оцінки ризиків різних сфер людської діяльності, стратег з глибоким розумінням фінансових систем. Професія актуарія є однією з найбільш затребуваних у країні.

За підрахунками експертів для переходу на міжнародний стандарт фінансової звітності (IFRS) Україна потребує 150-200 актуаріїв. Після прийнятого в 2005 році рішення про кваліфікаційні вимоги до осіб, які можуть займатися актуарними розрахунками (Державна комісія регулювання ринків фінансових послуг України, №3519), тільки 24 особи отримали сертифікати на право здійснювати та завіряти актуарні розрахунки, причому 7 з них вже працюють за межами України. На ринку праці існує потреба у фахівцях зі страхової та фінансової математики (в першу чергу це стосується фахівців-аналітиків у галузі страхування рухомого та нерухомого майна).

Серед областей професійної діяльності, які потребують спеціалістів з актуарних методів, відзначимо такі

·  ризик-менеджмент у фінансових інститутах,

·  ризик-менеджмент у нефінансових інститутах,

·  актуарна справа у страхуванні,

·  акутарна справа в недержавних пенсійних та соціальних програмах.

Відповідно до державного Класифікатора професій випускники факультету можуть працювати як:

·  професіонали у галузі фізичних та технічних наук;

·  наукові співробітники в галузі фізики твердого тіла, фізики лазерів, фізики плазми та астрономії;

·  викладачі університетів та інших вищих навчальних закладів 

Випускники факультету можуть працювати науковцями, викладачами вищих навчальних закладів, провідними спеціалістами у наукових, виробничих, комерційних та банківських установах в Україні та за кордоном.

Випускники працюють спеціалістами в галузі нанотехнології, фізики твердого тіла, теорії хаосу та нелінійних явиш, астрофізики, інформаційних технологій в фізиці, розробниками програм опису біомедичних процесів, розробниками методів квантової хімії. Науковими співробітниками, викладачами у ВНЗ, системними аналітиками державних та комерційних установ.

Випускники фізико-математичного факультету працюють:

·  викладачами та науковцями на кафедрах НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського” та інших вищих навчальних закладів;

·  викладачами у коледжах, технікумах та ліцеях

·  у державних та недержавних організаціях, установах, підприємствах України та за її межами (Німеччина, Великобританія, США);

·  в Інститутах НАН України зокрема в:

o          Інституті фізики,

o          Інституті ядерних досліджень,

o          Інституті фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова,

o          Інституті Проблем Матеріалознавства ім.І.М.Францевича,

o          Інституті магнетизму,

o          Інституті металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України,

o          Інститут геофізики імені С. І. Субботіна,

o          Інститут Фізіології ім. Богомольця,

o          Інституті хімії поверхні

o          Інституті електрозварювання ім. Є.О. Патона Національної академії наук України,

o          тощо;

·  у міжнародних та українських банках;

·  в аналітичних підрозділах СБУ, податковій службі України;

·  у корпораціях “Golden Telecom”, “Vodafone”, “УкрТелеком” ;

·  Center of Advanced Material Processing;

·  Freiburg Institute for Advanced Studies (FRIAS), Freiburg, Germany;

·  в університеті Лотарингії (Інститут Жана ЛАМУР, Нансі, Франція);