Укр Eng
Положення про порядок реалізації студентами фізико-математичного факультету права на вільний вибір навчальних дисциплін з циклу професійної підготовки
Скачати 
Ф-каталог вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки освітньої програми КОМП'ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ФІЗИЧНИХ ПРОЦЕСІВ першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальність 104 ФІЗИКА ТА АСТРОНОМІЯ
Скачати