Укр EngІнформація для вступників на ступінь вищої освіти «магістр» на сайті КПІ ім. Ігоря Сікорського 

Все про вступ на 5 курс на сайті приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського 

Прийом документів та розклад вступних іспитів до магістратури  

2017-18 н.р.

Фахові випробування - Математика.doc 

Фахові випробування - Фізика.doc 

Результати іспитів з іноземної мови - математики.doc 

Результати іспитів з іноземної мови - фізика.doc 

Підсумки першого етапу вступу на напрям підготовки магістр

10 Підсумки першого етапу 2017 (1).xls 

На фізико-математичному факультеті проводиться підготовка магістрів (2 роки навчання) за спеціальностями: 

111 "Математика" ,  спеціалізації:

104 "Фізика та астрономія", спеціалізація:

Перелік напрямів для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь бакалавра, для здобуття освітнього ступеня магістра за спорідненою спеціальністю. Перелік споріднених спеціальностей для молодших спеціалістів

Критерій оцінювання усних (письмових) відповідей студентів на атестаційному випробуванні:

На атестаційному випробуванні студенту пропонується 4 завдання: 2 теоретичні питання та 2 практичні задачі. За кожне завданнястудент може отримати не більше 25 балів.

Студент отримує оцінку атестаційного випробування у відповідності до балів шкали ECTS та традиційними оцінками:

Рейтинг

Оцінка ECTS

Традиційна оцінка

Від 95 до 100

А – (відмінно)

Відмінно

Від 85 до 94

В – (дуже добре)

Добре

Від 75 до 84

С – (добре)

Від 65 до 74

D – (задовільно)

Задовільно

Від 60 до 64

E – (достатньо)

Від 41 до 59

FX – (незадовільно)

Незадовільно

Від 0 до 40

F – (незадовільно,
потрібна додаткова робота)

Не допущено