Укр Eng

Відділ аспірантури та докторантури повідомляє, що з 06 по 17 вересня 2021 року на засіданнях кафедр планується звітування аспірантів всіх років навчання про виконання індивідуального плану роботи аспіранта (освітньої та наукової складової) за 2020/2021 навчальний рік. 
Звертаємо Вашу увагу, що відповідно вимогам Порядку присудження наукового ступеня доктор філософії та наукової складової плану підготовки доктора філософії здобувач наукового ступеня доктор філософії під час навчання в аспірантурі має опублікувати не менше однієї статті відповідного рівня щороку.
Контрольні примірники Ваших індивідуальних планів передаються централізовано на кафедри. Під час їх заповнення необхідно стисло, але змістовно, внести інформацію про виконану роботу по дисертації та опубліковані статті відповідного рівня у 2020/2021 році (назва статті, видання, рік видання, тощо).
Вимоги щодо публікацій викладені у п. 11 Постанови КМУ №167 від 06.03.2019 р.

Документи та посилання

Детально про перелік необхідних документів та вступні випробування можна дізнатись за посиланням, зразки документів та перелік освітніх програм на сайті аспірантури .

Вступник на фейсбук (https://www.facebook.com/pg/hochuvkpi/) | інстаграм (https://instagram.com/abiturient_kpi) | телеграм (https://t.me/vstup_kpi).

Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей 

здійснює підготовку аспірантів та докторантів за спеціальністю 111 "Математика".

Програма основного вступного випробування за спеціальністю 111 "Математика" для вступу в аспірантуру в 2021 році  

Програма додаткового вступного випробування до аспірантури за спеціальністю 111 "Математика" в 2021 році


Кафедра нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки 

здійснює підготовку аспірантів та докторантів за спеціальністю 122 "Комп'ютерні науки"

ПРОГРАМА вступного випробування до аспірантури зі спеціальності 122 "Комп'ютерні науки" 

ПРОГРАМА додаткового вступного випробування до аспірантури зі спеціальності
 122 "Комп'ютерні науки"

Адреса: кiмната 247, 1 корпусу
Телефон: (044) 236-21-49
e-mailaspirantura@kpi.ua
Приймальні години відділу аспірантури та докторантури: 9.00-10.00 та 14.00-17.00

Інформація для здобувачів ступеня доктора філософії та доктора наук 

Тимчасове положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського:

Особливості організації освітнього процесу з підготовки докторів філософії 

Документи та посилання щодо вступу до аспірантури