Укр Eng

Спеціалізація

Математичні та комп’ютерні методи в моделюванні динамічних систем

Спеціальність Математика

Напрям підготовки спрямований на дослідження, розробку та удосконалення сучасних математичних методів і алгоритмів із використанням комп’ютерних засобів.

Випускаюча кафедра:

Кафедра математичної фiзики  Завідувач кафедриІвасишен Степан Дмитрович
тел.: 204-82-46. 

Студенти вивчають:

•  Сучасні методи побудови і оптимізації математичних і комп’ютерних моделей.

•  Аналітичні та комп’ютерні методи дослідження динамічних систем.

•  Регулярні та детерміновані хаотичні процеси динамічних систем.

•  Математичну теорію керування.

•  Моделювання задач математичної фізики.

Магістри спеціалізації «Математичні та комп’ютерні методи в моделюванні динамічних систем» займаються розробкою нових технологій побудови комплексних математично-комп’ютерних методів і алгоритмів для дослідження та розв’язання складних задач оптимізації динамічних систем та ускладнених задач математичної фізики.

Можливості:

•  Навчання за програмою академічної мобільності  в країнах Євросоюзу

•  Працевлаштування в науково-дослідних структурах, державних та приватних установах, які займаються виготовленням наукоємної продукції

•  Здобуття освітнього ступеня  доктора філософії.