Укр Eng

Кодекс честі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікоського»


Статут КПі ім. Ігоря Сікорського

Положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Положення про академічну мобільність КПІ імю Ігоря Сікорського 

Положення про поточний, календарний та семестровий контроль в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Положення про систему оцінювання результатів навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Правила внутрішнього розпорядку

Правила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках НТУУ „КПІ”

Положення про відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського

 Положення про реалізацію права на вільний вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського 

Положення про порядок реалізації студентами фізико-математичного факультету права на вільний вибір навчальних дисциплін