Укр Eng

КАФЕДРА НАРИСНОЇ ГЕОМЕТРІЇ, ІНЖЕНЕРНОЇ ТА КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ КПІ ім. Ігоря Сікорського ПРОВОДИТЬ КОНФЕРЕНЦІЮ СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ПРИКЛАДНА ГЕОМЕТРІЯ, ДИЗАЙН ТА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Робота конференції проходить за такими секціями:

1. Геометричне моделювання фізичних явищ та процесів;

2. Моделювання в технічній естетиці та дизайні;

3. Комп’ютерні технології та прикладна геометрія;

4. Науково-педагогічна організація навчального процесу;

5. Виконання патентних досліджень та подача заявок на винаходи;

6. Фізико-математичне моделювання явищ та процесів;

За ініциативою кафедри організовано випуск міжвузівського збірника наукових праць студентів, аспирантів та молодих вчених. Своє бажання публікуватися в збірнику виявили Аграрна академія України, Національна авіаційна академія України, Луцький технічний університет та інші.

Mіжвузівський збірник наукових праць студентів, аспирантів та молодих вчених 

Шановні колеги! Запрошуємо до участі у VІІ-ої  конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Прикладна геометрія, дизайн, об’єкти інтелектуальної власності та інноваційна діяльність студентів та молодих вчених" , що відбудеться 26-27 квітня 2018 року на кафедрі нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки фізико-математичного факультету КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Вимоги до тез конференцій

Шаблон оформлення статті

Форма заявки на участь у конференції