Укр Eng

Спецільність 111 Математика

Спеціалізації:

За спеціальністю “Математика” здійснюється підготовка з основних напрямів сучасної математики: математичний аналіз, математична фізика, диференціальні рівняння, теорія ймовірностей і математична статистика, комп'ютерна геометрія, чисельні методи.

Магістерські дослідження студентів виконуються за сучасними напрямками розвитку математики: теорії ймовірностей, стохастичних процесів, математичному прогнозуванню, теорії диференціальних рівнянь, явищ нелінійної динаміки та теорії хаосу, математичного моделювання в економіці, геометричного забезпечення систем автоматизованого проектування та підготовки виробництва.

Студенти проходять практику в багатьох інститутах НАН України, кафедрах факультету, ліцеях та школах.

Відповідно до державного Класифікатора професій випускники факультету можуть працювати:

Випускники факультету можуть працювати науковцями, викладачами навчальних заходів вищих рівнів акредитації, провідними спеціалістами з аналізу та розробки математичних моделей у наукових, виробничих, комерційних та банківських установах в Україні та за кордоном.

Магістри спеціалізації «Страхова i фiнансова математика» можуть працювати актуаріями, системними та фінансовими аналітиками, експертами з ризику, менеджерами, науковими співробітниками та викладачами статистики та математики в різноманітних державних та комерційних організаціях.
Україна потребує 150-200 актуаріїв (на даний момент тільки 24 особи отримали сертифікати на право здійснювати та завіряти актуарні розрахунки, причому 7 з них вже працюють за межами України).

 Випускники працюють:

  • викладачами та науковцями на кафедрах НТУУ “КПІ” та інших вищих навчальних закладів освіти;
    викладачами в коледжах, технікумах, ліцеях;
  • в державних та недержавних організаціях, установах, підприємствах України та за її межами (Німеччина, Великобританія, США);
  • в Інститутах НАН України (Інститут математики, Інститут механіки);
  • в Міжнародних та українських банках;
  • в аналітичних підрозділах СБУ, податкової служби України;
  • в корпораціях “Golden Telecom”, “UMC”, “UTEL” та ін.