Укр Eng

Спеціальність
Фізика та астрономія

Спеціалізація

На факультеті здійснюється підготовка спеціалістів з фундаментальних та прикладних проблем у різних галузях сучасної фізики – від аеро- та гідродинаміки до фізики атомного ядра та елементарних частинок з використанням методів математичного та комп'ютерного моделювання, а також з аналізу та прогнозування економічної діяльності суб'єктів ринкової економіки. Студенти мають можливість оволодіти: передовими методами комп'ютерного моделювання фізичних процесів; методами та засобами наукового експерименту; основами методами обчислювальної фізики, синергетики та теорії катастроф; теорією самоорганізації складних систем та основами динамічного хаосу; теорією нелінійних явищ; засадами моделі, що описує динаміку фінансових активів і показників для дискретного та неперервного часів. 

На факультеті за спеціальністю “Фізика та астрономія”проводиться
наукова робота за напрямами:

За спеціальністю “Фізика та астрономія” здійснюється фундаментальна підготовка з основних напрямів сучасної фізики: фізика твердого тіла, фізика магнітних явищ, фізика фазових перетворень, теоретична фізика, фізика ядра та елементарних частинок.
Магістерські дослідження студентів відповідають найновішим напрямам розвитку експериментальної та теоретичної фізики: нанотехнологія, астрофізика, фізика твердого тіла, теорія магнетизму, інформаційні технології у фізиці, фізика напівпровідників, оптика.