Укр Eng

Спеціалізація

Комп’ютерне моделювання фізичних процесів

Спеціальність Фізика та астрономія

Напрям підготовки спрямований на дослідження фундаментальних та прикладних проблем сучасної фізики, від аеро- та гідродинаміки до фізики атомного ядра та елементарних частинок – з використанням методів математичного та комп’ютерного моделювання.

Студенти вивчають:

•  Комп’ютерне моделювання фізичних процесів.

•  Методи наукового експерименту та обчислювальної фізики.

•  Системи експертної оцінки та прийняття рішень.

•  Обробку цифрової інформації.

•  Функціонально-орієнтовані комп’ютерні засоби  та системи.

•  Інтеграцію та використання аналітичних інструментів.

•  Тестування та відмовостійкість програмного забеспе-чення.

Магістри спеціалізації «Комп’ютерне моделювання фізичних процесів» займаються розробкою та оптимізацією моделей, що описують складні фізичні процеси, системи прогнозування розвитку та ризиків. Випускники приймають участь в міжнародних проектах провідних дослідницьких центрів Європи та США.

Можливості:

•  Навчання за програмою подвійних дипломів та стажування  при університетах США, Франції та Німеччини.

•  Отримання стипендій та проведення наукових  досліджень в країнах Євросоюзу.

•  Здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня  доктора філософії.

Випускаюча кафедра: 

В. о. завідувача кафедриГоршков В'ячеслав МиколайовичТелефон кафедри: (044) 204-81-24

Кафедра розташована в ауд. 205, корп. 7 

Серед викладачів кафедр фізики: 13 докторів наук та 38 кандидатів наук

Теми дипломних робіт, що виконуються на кафедрі факультету, здійснюються за допомогою:

Студенти проходять практику в багатьох інститутах НАН України, кафедрах факультету та ліцеях.

Відповідно до державного Класифікатора професій випускники факультету можуть працювати як:

Випускники факультету можуть працювати науковцями, викладачами вищих навчальних закладів, провідними спеціалістами у наукових, виробничих, комерційних та банківських установах в Україні та за кордоном.

Випускники працюють спеціалістами в галузі нанотехнології, фізики твердого тіла, теорії хаосу та нелінійних явиш, астрофізики, інформаційних технологій в фізиці, розробниками програм опису біомедичних процесів, розробниками методів квантової хімії. Науковими співробітниками, викладачами у ВНЗ, системними аналітиками державних та комерційних установ.

Випускники фізико-математичного факультету працюють: