Укр Eng

Адреса: кiмната 247, 1 корпусу
Телефон: (044) 236-21-49
e-mailaspirantura@kpi.ua
Приймальні години відділу аспірантури та докторантури: 9.00-10.00 та 14.00-17.00

Важлива інформація для аспірантів  

РОЗКЛАД вступних випробувань до аспірантури у 2018 році 

Вступ до аспірантури у 2018 році 

Прийом документів на конкурс до аспірантури у 2018 році відбудеться
27 серпня 2018 року 2018 року 
з 10.00 до 12.00 та з 14.00 до 17.00 (к.247- 1 корп.)

Умови прийому до аспірантури у 2018 році:

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста). До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для вступу документи згідно з правилами прийому до Університету. Приймальна комісія може відмовити особі в допуску до проходження вступних випробувань до аспірантури виключно у зв’язку з неподанням в установлений строк документів, визначених правилами прийому.

Перелік необхідних документів, зразки їх оформлення  (www.aspirantura.kpi.ua):

Перелік документів, що подаються для вступу до аспірантури:

·  заява про прийом до аспірантури подається на ім’я ректора (бланк заяви розміщений у розділі «Документи»);
·  анкета (бланк знаходиться у розділі «Документи»)+фото(1шт., приклеїти);
·  копія диплома магістра (спеціаліста);
·  копія додатку до диплому магістра (спеціаліста);
·  копія трудової книжки;
·  витяг з протоколу засідання Вченої ради інституту/факультету про рекомендацію до аспірантури (за наявності);
·  дослідницька пропозиція вступника з візою зав. кафедри та письмовим висновком наукового керівника, витяг із семінару кафедри, де проходила презентація дослідницької пропозиції вступника;
·  список опублікованих наукових праць та винаходів, завірений зав. кафедри за місцем підготовки (а також ксерокопії 2-3 публікацій) з відгуком наукового керівника. У списку виділити публікації у фахових виданнях та виданнях, зареєстрованих у наукометричних базах;
·  ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
·  ксерокопія паспорту (1, 2 сторінки та сторінка з реєстрацією);
·  паспорт, диплом, додаток до диплому (оригінали) подаються особисто;
·  30 аркушів паперу (формат А4);
·  реєстраційна інформація в форматі MS Excel (завантажити зразок) надсилається електронною поштою обов’язково  до подачі документів на адресу aspirantura@kpi.ua).
Документи будуть прийматись виключно повним оформленим комплектом.

Прохання до вступників до аспірантури  приготувати документи заздалегідь у зв'язку звідпусткою викладачів (липень, серпень).

здійснює підготовку аспірантів та докторантів за спеціальностями:

01.01.01 «Математичний аналіз»,

01.01.02 «Диференціальні рівняння»,

01.01.05 «Теорія ймовірностей і математична статистика».

Програма основного вступного випробування до аспірантури 111 Математика 2018 рік 

Програма додаткового вступного випробування аспірантура 111 Математика 2018 рік 

Кафедра загальної фізики та фізики твердого тіла 

Кафедра нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки 

Склад предметних комісій та розклад іспитів  


Документи та посилання щодо вступу до аспірантури